Windows 8: Hrozia pre zmeny problémy s kompatibilitou?

Ra­di­kál­ne zme­ny pred­sta­ve­né spo­lu s Win­dows 8pri­ná­ša­jú aj otáz­ky, ako to bu­de s kom­pa­ti­bi­li­tou exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií s no­vým OS od Mic­ro­sof­tu.

7.6.2011 o 22:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  34x | Diskusia: 0 príspevkov

YouTube oslávil 6 rokov

Pred šies­ti­mi rok­mi sa zro­dil ce­los­ve­to­vo naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo po­rtál YouTu­be. Neus­tá­le ras­tú­ca po­pu­la­ri­ta tej­to ko­mu­nit­nej služ­by, kto­rá je zá­ro­veň dru­hým naj­väč­ším…

6.6.2011 o 23:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  34x | Diskusia: 0 príspevkov

Konečne mám svoj blog!

Konečne dnes som si zalozil svoj blog. Vdaka službe www.blog.sme.sk sa to stalo skutočnosťou a odnes sa stávam aktívním blogerom.

6.6.2011 o 22:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  37x | Diskusia: 0 príspevkov

Už ste čítali?